برای ثبت سفارش مراحل زیر را دنبال میکنیم .

۱:ابتدا محصول مورد نظر را مانند تصویر انتخواب کنید

۲: سپس محصول را به لیست خرید خود اضافه کنید

۳:بعد از تکمیل سبد خرید خود  دگمه ی تصویه حساب را بزنید

۴: سپس فیلد هارا پر کرده  و ثبت سفارش را بزنید

فیلد ها:

۱: فید نام . در این فیلد نام خود را وارد کنید
۲: فیلد نام خانوادگی. نام خانوادگیتان را در این فیلد وارد کنید
۳:فیدنام شرکت. اگر برای شرکتی خریداری میکنید نام شرکت خود را در این فیلد درج کنید ولی برای خرید شخصی فیلد را خالی بگذارید
۴: استان خود را انتخواب کنید
۵:نام شهر خود را در این فید وارد کنید
۶:آدرس منزل یا شرکت خود را در این فیلد وارد کنید
۷: شماره پلاک یا بلوک خود را وارد کنید(اگر در فیلد قبل وارد کردید لازم به وارد کردن مجدد نیست)
۸: تلفن همراه خود را وارد کنید
۹:اگر توضیح تکمیلی دارید در این قسمت وارد کنید. مانند: برسد به آقای حسینی ، کادو شود و ……
۱۰: پس از پرکدن فید ها دگمه  ثبت سفارش را فشار دهید

۵: بعد از وارد شدن به صفحه ی پرداخت سفارش خود را پرداخت کرده و منتظر بمانید تا کالایتان ارسال شود